Koncepcja, wybór prac, redakcja: Błażej Ostoja Lniski
Teksty: Magdalena Boffito, Paulina Buźniak, Sławomir Marzec, Adam Zdrodowski
Projekt graficzny: Błażej Ostoja Lniski
Projekt okładki: Paulina Buźniak

Rocznik Litograficzny nr 2 / 2013