Koncepcja, wybór prac, redakcja: Błażej Ostoja Lniski
Teksty: Magdalena Boffito, Anna Grochala, Magdalena Tuka, Paulina Buźniak
Projekt graficzny: Paulina Buźniak
ISNN 2300-3731

Rocznik Litograficzny nr 1 / 2012