Tekst: Greta Samuel
Warsztaty: Berlin 2014

City – Landscape – Stream: A slow Commute 2014 –
artystyczne wędrowanie w Niemczech

Commuting w wolnym tłumaczeniu oznacza regularną podróż między miejscem, gdzie przebywasz, a miejscem pracy. Czasami jest to po prostu dystans, który regularnie pokonujesz między dwoma lokacjami. To kluczowe słowo dla tego projektu. Przez okres trzech lat mają się odbyć trzy podróże, gdzie studenci z różnych szkół europejskich specjalizujący się w ilustracji i rysunku. Będą wspólnie podróżować pomiędzy naturą a miastem w trzech różnych krajach, trasą: Maidstone / Londyn – Londyn / Maidstone, Gent / Bruksela – Bruksela / Gent, Halle / Leipzig – Lipsk / Halle. Podczas codziennej wędrówki, która odbywa się od metropolii do obszarów mniej zaludnionych, studenci są proszeni aby swoje wrażenia i obserwacje, przez zmieniający się krajobraz, realizowali w wybranych przez siebie mediach. Warto wspomnieć, że realizacja nie musiała kończyć się na szkicowniku. Organizatorzy nie postawili żadnych wymogów, a wręcz zachęcali do eksperymentowania poprzez kolaż, video, instalację i inne techniki.

Ten międzynarodowy projekt ma pomóc przyszłym grafikom/ artystom w refleksji na temat własnej pracy, kooperacji z innymi studentami, doświadczeń osobistych i kulturowych, które będą mogli potem wykorzystać w dalszej pracy po powrocie do kraju. Również poznanie historii danego regionu i uczenie się w międzynarodowej grupie, jest ważnym elementem tego przedsięwzięcia. Dotyczy to nie tylko studentów ale również pracowników dydaktycznych.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest częścią projektu od roku 2014. Szkoły biorące udział w projekcie od 2013 roku to: Sint-Lucas, Gent (Belgia), Burg Giebichstein, Halle (Niemcy), UCA, Farnham (Wielka Brytania), VSUP, Praga (Czechy). Gospodarzami w roku 2014 był Georg Barber, profesor ilustracji w Burg Giebichstein w Halle i Christina Röckl z Niemiec. W tegorocznej edycji wzięli udział studenci i wykładowcy z Niemiec, wspomniani wcześniej Georg i Christina oraz ich studenci: Lenia Hauser, Daniel Persy, Jorinde Rebbelmund, Felix Bork. Opiekunowie i wykładowy z Belgii to Goedele Dewanckel, Philippe Van Isacker, Gerda Dendooven, Isabelle Vandenabeele. Studenci z Belgii: Jana Vasiljevic, Lukas Verstraete, Thijs Desmet, Koba De Meutter. Wykładowcą i opiekunem z Wilelkiej Brytanii był Stephen Fowler i jego podopieczni to: Christine Apiou, Elizabeth Peters, Ciaran McGunness, Naba Rai. Opiekunką grupy polskiej była Aleksandra Owczarek i wybrana grupa naszych studentów to Sylwia Szablak, Agnieszka Brzozowska, Greta Samuel i Patricija Bliuj-Stodulska.

Tegoroczna wędrówka odbyła się w dniach 5-15 maj 2014 roku. Wszyscy zaproszeni do projektu spotkali się w centrum Berlina aby stopniowo, odcinkami po ok 10-15 km dziennie, pieszo, kierować się na wchód w kierunku polskiej granicy. Założenie choć proste, w praktyce wymagało wiele wysiłku i dobrej organizacij czasu i energii. Każdy z uczestników otrzymywał mapę z zaznaczoną trasą do pokonania w ciągu danego dnia. Po ukończonej wędrówce następowały spotkania, gdzie student, wykładowca z danego kraju oraz zaproszeni goście (Philippe Van Isacker, Gerda Dendooven, Isabelle Vandenabeele) przedstawiali swoje portfolia i dzielili się doświadczeniami ze swojej pracy jako grafik/ ilustrator.

Miejscem docelowym i finalnym przystankiem artystycznej wędrówki była szkoła w Halle, a gospodarzami byli studenci pracowni ilustracji i jej opiekun profesor Georg Barber. Ostatnim zadaniem była prezentacja realizowanych projektów przez jej uczestników. Spotkanie było otwarte dla wszystkich i prowadzone w językuangielskim.

Nasi studenci do zagadnienie podeszli zgodnie z własnym temperamentem i możliwymi dostępnymi środkami. Najbardziej popularna była forma szkicownika.. Agnieszka Brzozowska poddała analizie otaczającą ją przestrzeń i ludzi. Jej rysunki są zarówno lekkie, jak również takie, gdzie detal gra istotną rolę. To zmieniająca się przestrzeń, światło i kształty podpowiadają na co autorka ma zwrócić swoją uwagę. Patricija Bliuj-Stodulska do tematu szkicownika podeszła inaczej. Tu przede wszystkim obraz jest przefiltrowany przez niezwykle wrażliwą wyobraźnię i ilustratorski warsztat Patrycji. Jej zeszyty, które zarysowała w bardzo szybkim tempie, są wypełnione przez obserwację zwierząt i samej natury. Pokusie prowadzenia niedużego szkicownika uległa też Greta Samuel. W jej przypadku otaczający krajobraz stopniowo zanikał, aż stał się tylko pretekstem do wewnętrznej wędrówki. Szukała własnej interpretacji otoczenia, w tylko pozornie obcym krajobrazie i kulturze. Ostatnią uczestniczką była Sylwia Szablak. Na początku starała się swoje spostrzeżenia rysować na papierze, jednak ostatecznie zrezygnowała na rzecz realizacji małych amuletów/ figurek. Znaleziska z przyrody stały się budulcem dla wertykalnych totemów, które dobrze odzwierciedlają powtarzalność i rytmikę każdego dnia podróży. Projekt uważam za bardzo udany. Organizatorzy nie ograniczali uczestników w żaden sposób jednak większość rzeczy powstała na papierze w formie książeczki bądź szkicownika. warto wspomnieć, że po odbyciu wszystkich podróży powstanie wspólna książka o przebiegu całego projektu. Osobiście nie mogę się już doczekać!

Z tego miejsca pragnę bardzo podziękować organizatorom, naszej Akademii Sztuk Pięknych i wszystkim uczestnikom ale w szczególności dziewczynom z naszej akademickiej grupy, za wspaniały wyjazd i świetną współpracę!

Strony internetowe uczelni biorących udział w projekcie:
Sint-Lucas, Gent (Belgia)
Burg Giebichstein (Niemcy)
VSUP, Prague (Czechy)
UCA, Farnham (Angila)