Joanna Walczykowska – dyplom 2011


Joanna Walczykowska prezentuje (choć może nie jest to najbardziej odpowiednie określenie), należałoby powiedzieć Asia roztacza czar i na podobieństwo Alicji wchodzi w głąb magicznego świata, i snuje – subtelną, liryczną opowieść o świecie litografii i świecie kamienia.

Koncepcja całego projektu jest związana z pracą teoretyczną, która w tym przypadku nie jest teoretyzującym elaboratem, lecz poetycką narracją, której bohaterem-podmiotem lirycznym jest kamień, stad nazwa pracy – czy też może swoista deklaracja, oryginalne utożsamienie – ja kamień.

Projekt dyplomowy nosi tytuł Gry i zabawy i rozwijał się w czasie powoli – a zarazem wielowątkowo. Sam temat główny omawialiśmy w pracowni wielokrotnie, podsuwając autorce pewne tropy, sugestie, przesuwając punkt ciężkości, dodając nowe wątki i motywy – i efekt jaki jest, widzimy w całej okazałości.

Punktem wyjścia jest kamień i tradycyjna litografia, potraktowana jednak w nie klasyczny sposób, stąd mamy różne techniki i środki wyrazu, w tym etiudę animacyjną/animację.

Asia dokonuje personifikacji kamienia i podąża tropem kilku realnych postaci, które stanowią historię Warszawskiej pracowni Litografii. Prezentowane prace to jedyne w swoim rodzaju Matryce Wspomnień – fragmenty przeszłości, która dzięki Asi została wplątana w teraźniejszość – pojawiają się tu jak duchy, wywołane z zapomnienia – fragmenty starych matryc litograficznych, figurki i znaki, dla których Asia znalazła nowy kontekst i nadała im nowe znaczenie.

Mamy nadzieję, że autorka w swej przyszłej pracy twórczej zachowa tę samą lekkość, finezję i dziecięcą wrażliwość cechując się nieodmiennie umiejętnością obserwacji i żywego reagowania na świat oraz zjawiska w nim zachodzące.

(tekst: Pracownia Litografii – Błażej Ostoja Lniski, Magdalena Boffito)

zobacz: relacja fotograficzna z wystawy