Jarema Drogowski – doktorat 2012

zobacz: Dyplom 2008

promotor prof. Błażej Ostoja Lniski
recenzent prof. Wiesław Bieńkuński
recenzent prof. Henryk Gostyński

Mind the gap, symetria, mutacja, czyli podwójność istnienia.

W klasycznej koncepcji sztuki, kanony piękna są niepodzielnie związane z pojęciem ładu i harmonii. Obiektywne piękno wyraża się w doskonałych proporcjach, na których straży stoją liczba i miara. Estetyka piękna psychofizycznego zakłada istnienie równowagi pomiędzy duszą i ciałem. Jednakże pytanie o istotę piękna i problem harmonii należą do zagadnień, które znacznie wykraczają poza czysto estetyczne rozważania. We współczesnej kulturze wizualnej istotne dla interpretacji każdego dzieła jest osadzenie, zakotwiczenie – czyli czas i miejsce, w którym ono powstaje i jest eksponowane. Kontekst w przypadku street artu pozostaje zmienny i jest każdorazowo i od nowa określany poprzez miejsce, w którym dany obiekt zostaje "opublikowany" i upubliczniony. [czytaj dalej]

(tekst: Błażej Ostoja Lniski)