Jarema Drogowski – dyplom 2008

zobacz: Doktorat 2012

Urodził się w 1984 w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, broniąc dyplomu w Pracowni Litografii (prof. Władysław Winiecki i prof. Błażej Ostoja Lniski). Ma dryg pedagogiczny! Pełnił obowiązki asystenta w Pracowni Litografii na ASP w Warszawie a obecnie jest asystentem w Pracowni Grafiki Warsztatowej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zajmuje się również rysunkiem i streetartem. Wspiera plakatowo radiową Trójkę.
_
zobacz: strona autora