Anna Wieluńska – dyplom 2017

Iluminacje, czyli matryce wiary

Projekt dyplomowy Anny Wieluńskiej jest próbą stworzenia czy też może odtworzenia matrycy, odzwierciedlającej współczesne obszary wiedzy i wiary. Matryca jest nie tylko obiektem służącym do odtwarzania wykonanego rysunku, co sama autorka określiła jako zamierzone "zaburzenie niepowtarzalności" ale służy do powielania pewnego schematu, zapętla się w formie niekończącego się wzoru. Ten rodzaj powtarzalności możemy odczytywać jako wyraz demonstracji wiary autorki zarówno w repetytywność zdarzeń, jak i wyraz przekonania o istnieniu w świecie siatki relacji, ciągu obrazów, zdarzeń, faktów, niekończących się powiązań. Każda z trzech matryc ma swój motyw główny wokół którego jest tworzona osnowa, jego własne pole kontekstowe. Mamy zatem do czynienia z trójpodziałem: świat materialny, duchowy i wirtualny, które reprezentuje kolejno symbol dolara, krzyża (daggera) oraz internetowej "małpy".

Anna Wieluńska nawiązuje w swoim projekcie do średniowiecznej tradycji i procesu powstawania ewangeliarzy i biblii, gdzie proces powstawania a także kopiowania dzieła trwał latami, i jak również dostępność wiedzy, czy też poznania księgi była zarezerwowana dla nielicznych wybranych. Jak pisze Anna Wieluńska o swoim projekcie: Matryce Iluminacji to ilustrowane inicjały we współczesnym wydaniu.

Autorka wydaje się głęboko wierzyć w to, że przeszłość i przyszłość są ze sobą splecione, to co mogłoby wydawać się fantazją i cudem w przeszłości, obecnie jest możliwe, realne, łatwo osiągalne. Choć obszary naszej wiedzy stale poszerzają się, nie zawsze ustrzega nas to przed powielaniem błędów, popadaniem w stare pułapki. Boską Matrycę zastępują kolaże.

Pytanie, które zadaje Anna Wieluńska dotyczy obszarów naszej wiary oraz współczesnych narzędzi poznawczych, problemu fragmentaryczności i unikalności. Kopiujemy, odtwarzamy, powielamy. W jakim stopniu jesteśmy biernymi obserwatorami rzeczywistości, a w jakim jej twórcami?
_
tekst: Magdalena Boffito