Przeszkody


Przeszkoda czyli: ograniczenie, restrykcja, zawada, zapora, utrudnienie, granica, bariera, szlaban, mur, kłopot, komplikacja, trudność, powikłanie, problem, przeciwność.

Zadanie ma charakter dynamiczny i w zdecydowany sposób bazuje na zmianie perspektywy skłaniając do przesunięcia zainteresowania z tego, czym jest dzieło, na to jak powstaje, w jaki sposób zostaje kształtowane i dlaczego.

Kładąc nacisk na samoświadomość młodego artysty, porusza zagadnienie percepcji dzieła sztuki i jego kontekstualności. Interesuje nas nie tyle to co jest rezultatem procesu twórczego, ale w znacznej mierze jak przebiega ten proces, z jakimi wyzwaniami się wiąże dane działanie artystyczne, a także dlaczego coś powstaje oraz przybiera taki a nie inny kształt, w jaki sposób zostaje dokonany wybór danych środków, jak przebiega decyzyjność, ocena trafności wyboru określonych środków ekspresji, lub też przeciwnie – z jakiego powodu dzieło sztuki nie powstaje – a więc jakie granice wyznacza sobie sam twórca i jakimi jest ograniczany, z jakimi przeciwieństwami wiąże się realizacja zamysłu kreatywnego, oraz jakie środki są podejmowane w rozwiązywaniu problemu.

Celem zadania jest pokazanie procesu twórczego oraz przemian zachodzących podczas podejmowania decyzji wiążących się z kształtowaniem własnego języka wypowiedzi i poszukiwaniem formy artystycznej. Niezbędne w tym przypadku jest zachowanie dokumentacji procesu, komentarza do zachodzących zmian i sytuacji, zaistnienie pewnego rodzaju dziennika wydarzeń – wizualnego bądź zapisu tekstowego, co pozostawi ślad odzwierciedlający momenty poszukiwań (poczucie klęski/wygranej, znużenia, euforii, satysfakcji, niezadowolenia etc.).